Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest Kubek Design- Ewa Tylska, 62-800 Kalisz, ul. Korczak 38/9
  2. Nie powołuje się Inspektora Danych Osobowych (IOD).
  3. Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu (m.in.: przygotowanie książki projektowej, przedstawienie oferty, kontakt telefoniczny, mailowy powiadamianie o terminach spotkań, rozliczenia odpłatności) na podstawie art. 6 ust.1 litera a, b.
  4. Odbiorcą Pani \Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z ADO z poszanowaniem praw i ochrony danych osobowych.
  5. Pani\Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego\ organizacji międzynarodowej.
  6. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych od zakończenia usługi.
  7. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;
  8. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)- ul. Stawki 2 00-193 Warszawa , gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan\Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.
  10. Pani\Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Lista Ciasteczek

CookieTypCzas trwaniaDescription
Brak rekordów

Usuwanie informacji przetwarzanych Kliknij tutaj aby usunąć

Scroll to top